intrastat

Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU, který vychází z měsíčních výkazů vyplněných firmou (zpravodajskou jednotkou).

Povinnost provádění statistické evidence Intrastat mají firmy, které při obchodu s EU překročí tzv. práh pro vykazování:

  • pro odeslání zboží 8 mil. Kč za rok
  • pro přijetí zboží 8 mil. Kč za rok.

Pokud si naší firmu vyberete, zajistíme Vám:

  • kompletní zpracování a odeslání statistického hlášení na příslušný celní úřad
  • registrace na celním úřadě
  • zastoupení vůči orgánům státní správy
  • poradenská činnost zdarma

Pokud projevíte o naší službu zájem, prosím kontaktujte nás na telefonních číslech +420 569 640 591, +420 777 119 141
nebo e-mail masitova@clo-hb.cz.