Celní a spediční služby

Naší činností společnosti M&H Celní a spediční služby jsou komplexní celně deklarační služby při vývozu a dovozu zboží.

  • Vystavení VDD v E-vývozu – maximální využití zjednodušeného postupu (nepřímé zastoupení) v celním řízení s elektronickou výměnou dat mezi celním úřadem a námi – časová úspora pro zákazníky.
  • Vystavení celních prohlášení (JSD, VDD, T2L atd.) do všech celních režimů – přímé zastoupení.
  • Zastupování v celním řízení.
  • T1/T2 v systému NCTS.
  • Zajištění celního dluhu do všech režimů.
  • Doklady o původu zboží EUR1.
  • Doklady o statusu zboží ATR.
  • Vyplňování nákladních listů CMR /TIR, ATA na základě předchozí dohody/ a ostatních dokladů předkládaných v celním řízení.
  • Poradenská činnost k celním předpisům EU při dovozu a vývozu zboží.
  • Zpracování žádostí o povolení ekonomických režimů, realizace ekonomických režimů.

Pokud projevíte o naší službu zájem, prosím kontaktujte nás na telefonních číslech +420 569 640 591, +420 777 119 141
nebo e-mail masitova@clo-hb.cz.